-----------------------------------------------------------------------------

 

 


a. s. 2004-2005

Legenda:  m = mensa;

lettere

professori classi lunedý martedý mercoledý giovedý venerdý sabato
Angelicchio 1D   2D
       

2D

1D
1D - 2D 2D 1D
libero
2D 2D 1D d 2D
2D 2D      
  d 2D 2D 2D
Batori

1G 2H

1G 1G   2H 2H
2H 2H      
2H 2H 2H   1G 1G
2H - 2H    
2H 2H      
libero
Battaglia 2E   3E libero
    2E 2E 3E 3E
3E 2E - 2E 2E 3E
3E 3E 3E      
  3E 3E 2E  

3E

- 3E 3E  
Bottini 1A  3A
    3A 3A 1A 1A
3A 3A 1A 1A    
3A 3A 3A      
1A 1A 3A      
3A 3A 1A   3A  
libero
Bracciali 1H
    1H d
1H m 1H  
1H 1H 1H 1H
       
1H 1H 1H  
       
      1H
1H m    
       
  m 1H 1H
libero
Buffolano 1 I
1I 1I 1I 1I
       
       
1I m 1I 1I
1I 1I 1I  
       
       
  m 1I 1I
      1I
- m 1I  
libero
Bui 2L
      2L 2L 2L
2L 2L        
2L - 2L      
  2L 2L 2L - 2L
libero libero
Di Rocco 1L      
    1L 1L    
        1L 1L
 
Gandola 1D   3D
3D 3D 3D - 1D  
    3D 3D 3D 1D
3D 3D 1D      
1D 1D 3D      
    1D 1D 3D 3D

libero

Giordano 3I   1L
3I 3I - 3I
3I      
      3I
3I m 3I 3I
      3I
3I m 3I  
       
    3I 3I
3I 3I 3I -
       
libero
Grasso 1E  2E
2E 2E 1E 1E    
1E 1E 1E - 2E  
         
  d d 1E 1E
    d 1E 1E  
1E 1E 2E      
libero
Iacopino 1F    2F
2F d 1F      
2F 1F d      
2F 2F 2F      
    1F 2F 2F 2F
  d 1F 2F 2F 2F
libero
Iazzetta 2  I
2I 2I 2I  
       
       
  m 2I 2I
2I 2I 2I -
2I      
      2I
2I m - 2I
      2I
2I m 2I  
libero
Malatesta 1B    3B
3B 3B 1B - 3B 1B
    3B 3B 1B  
    1B 3B 1B 1B
libero
3B 1B 3B      
    3B 3B 3B  
Marcantonio 1A    2A
2A 1A 1A 2A    
  d 2A d d  
2A 2A 2A - 1A  
2A 2A 1A      
      2A 2A 2A
libero
Ministrini 1F    3F
        3F 1F
    1F 1F 3F 1F
  3F 3F 3F 1F 1F
libero
    3F 3F 3F 1F
    3F 3F 3F  
Paoletti 1C    3C
    1C 3C 3C 3C
    3C 3C 1C 1C
  1C 3C 3C 3C 1C
libero
      3C 1C 1C
    3C 3C    
Pedone 1G    2G
  2G 1G - 2G 1G
2G 2G 2G      
1G 1G 2G 1G    
2G 2G - 1G 2G  
1G 2G 2G      
libero
Pulvirenti 1L 1M
      1M 1L 1M
    1M 1M 1L 1L
1L 1L 1M 1M    
      1M 1M 1L
1M 1M 1M 1L    
libero
Scalici 1C   2C
2C d 2C 1C    
2C 2C 2C      
2C 2C 2C d 1C  
1C 2C 1C      
      d 2C 2C
libero
Torre 1B   2B
    2B 2B 2B  
2B 2B 2B      
libero
1B d 2B      
      2B 2B 1B
1B 2B 2B d 1B  

 

 

 matematica

professori classi lunedý martedý mercoledý giovedý venerdý sabato
Anto nellis

1G   2G  3E

3E 3E 2G 2G    
1G 1G 3E 3E 1G  
libero
1G 1G 2G      
      2G 3E 3E
2G 2G 1G      
Cupioli sez. F
3F 2F 3F - 1F 2F
  2F 2F 3F    
3F 3F - 1F 1F  
1F 1F 3F      
1F 2F 2F      
libero
De Vico sez. A
3A 3A 2A 1A    
1A 1A        
          2A
2A 1A 3A      
    2A 2A 1A 3A
2A 2A - 3A 3A  
libero
Filippone sez. D
2D 2D 1D      
3D 2D - 1D 2D  
1D 1D - 3D 2D  
3D 3D 2D      
1D 1D 3D 3D    
libero
Fioravanti

1H  3I

1H 1H 3I 3I
       
       
    1H 1H
    3I 3I
1H m    
    3I 3I
1H      
3I 1H 1H 3I
- m    
libero
Fontana 1L 1M 2H
1M 1L 1M 1L    
1L 1L - 2H 2H  
1M 1M - 2H 2H  
1L 1L - - 2H 2H
        1M 1M
libero
Marchionne sez. C
1C 3C 3C 1C    
3C 3C - 2C 2C  
1C 1C - 2C 2C  
      1C 2C 1C
3C 3C 2C      
libero
Pescia 1I    2I
       
  m 1I 2I
1I 2I 1I 1I
       
    2I 2I
       
       
1I m 1I 2I
2I 2I 2I 1I
1I      
libero
Verna sez. B
2B 2B 3B 3B    
3B 3B        
3B 1B - 1B 2B  
2B 2B 1B 1B    
1B 3B 2B - 1B  
libero
Xanthopoulou 1E   2 E   2L
2L 2L - 2E 2E  
      1E 1E 2L
1E 1E 2E      
1E 2E 1E - 2L 2E
2E 2L 2L      
libero

 

ed.tecnica

professori classi lunedý martedý mercoledý giovedý venerdý sabato
Alberico   sez.I 1,2H 3A
       
2I 2H 2I 1I
  2I 1I -
3A 3A    
3I 3I - 3A
       
  2H 1H 2I
       
1H 1H - 2H
3I      
libero
Bianchi sez. E, F
  2E 3F - 3E 3E
3F 3F        
1F 1F 1E 1E    
2F 2F - 2E 2E  
2F 1F - 3E 1E  
libero
Isola 2G        
2G      
      2G 2G
LacchÚ      sez. B 1,2A , 1G
1B 1B - 1G 1G  
      2A 2A 1A
2B 3B 3B      
    3B 2A 1B  
2B 2B - 1G 1A 1A
libero
Pelliccia sez. C    D
1, 2 L
3C 1C - 2D
3D 1L    
libero
      2L 2L
1C - 1D 1D  
2L 1C 2C 1D
       
1L 1L 2D -
3C 3C    
2D 3D 3D 2C
2C      
Romano E. 2G
      2G    
       
      2G 2G  
Fraracci 1M  
1M 1M        
 
    1M      
   

 

ed. artistica

professori classi lunedý martedý mercoledý giovedý venerdý sabato
Bruno sez. B   1, 2A 
1, 2C  3E  3F
libero
3E 3E    
       
      2A
2A 1A 1A  
3B 3B - 3F
3F      
2C 2C 1C 1C
       
  1B 1B 2B
2B      
Ortolani
(carrassi)
1,2E 1,2F 1,2G 1M 3A,C
1F 1F - -
1E 1E    
    1G 1G
2F 2F    
      2G
2G 3A 3A  
     
Mugnai SEZ.D,I 1,2H libero
3I 3I 2I 2I
3I      
      1D
1D - 2H 2H
1H 1H 1I 1I
2I      
       
2D 2D    
      3D
3D      
Napoli
(Carrrassi)
2E 3C 1M        
        2E 2E
3C 3C - 1M 1M  
Simonetti 1,2 L  
    2L 2L    
        2L 2L
     

 

ed. fisica

professori classi lunedý martedý mercoledý giovedý venerdý sabato
Bincoletto

   sez. B ,  C 1, 2 D    3F 

libero
    1D 1C 2B  
1B 2B 2D 1C 3B  
2C 3F - 2D 3C  
          1D
3B 3F 2C 1B 3C  
Casicci 1 G,1L 1M    
    1G - 1L 1M
 
    1L 1M 1G  
 
Salviati sez. A  E 1,2F   3D  
  1E 2F 1F 3A 3D
1F 2A        
        3E
2F - 3A 1A  
    2E - 3E 2A
3D 2E 1A 1E    
libero
Moscatelli sez.  I    1,2 H   2 G  2 L 
2g - 2h 1h
1i      
      3I
1H      
2G 2L    
  m 1I 2I
    2I 2H
3I m    
2I - 1I 1H
2I      
libero

 

francese

professori classi lunedý martedý mercoledý giovedý venerdý sabato
Furlone

  sez. A  1B 1,2H 1M 3D

2H 2H      
         
2A 3D 3A 1B -
2H        
      1A 3D
3D - 2A 2A  
      3A 3A
         
1A 1A 1B 1B  
         
libero
Marini 1H 1L 1M  
1H          
        1M
1L 1L      
        1L
- 1H 1H    
 
1M 1M      
Messina 1L
          1L
 
1L 1L        
     
Pinarelli

  sez. C    1D 2E 3 E

    3E 3E 2C 2C
2D 1C 1C      
2D 2D 3C      
    3C 3C 1D 1D
3E 1C - 2C 1D  
libero

 

spagnolo

professori classi lunedý martedý mercoledý giovedý venerdý sabato
Martinelli 1E 1F 1G 1I    
         
1E 1E 1F 1F  
1I 1I - 1F 1G
1E        
      1I  
         
1G 1G      

 

inglese

professori classi lunedý martedý mercoledý giovedý venerdý sabato
Armando

 2 G  3I

      3I
3I m 3I  
      2G
2G      
 
3I 3I - 2G
       
   
Canestri

sez. C  D

1D 2C 2D 1D  
         
libero
         
2D 1D 1C 1C  
3C 3C - 3D 3D
         
1C 3D 3C 2D  
         
2C 2C      
         
Gasperini 1G  1,2L  1M 2H
1L 1M 2L  
       
    2H  
       
    1L 1L
- 2H 2H  
1M 1M 1G  
       
  1G 1G -
2L 2L    
libero
Lillo

sez. A B

      1B 2A 2A
  1B 1B 1A    
1A 1A 2B 2B    
3A 3A - 2B 2B  
3A - 2A 3B 3B  
libero
Mazzi

sez. E  F

libero
2E 2E - 2F 1F  
  3E 3E 2F 1E  
2E 1E 2F - 1F  
3F 3F 1E 1F    
3F 3E        
Milazzo 1H, I  2I    
    2I 1I
1H m    
      1H
1I m    
      2I
1I m 1H 1H
2I 2I    
       
      2I
2I      
libero

 

religione

professori classi lunedý martedý mercoledý giovedý venerdý sabato
Gerakis 1G  2G        
        2G 1G
 
Liseni sez. CDEF
1,2 H 1M
1E 3F - 2F 1M 2D
2I          
2E 3C 3D 1D - 2C
      3E 1C 1F
       
1H 2H 3I 1I
libero
Margiotti sez. A B   2 C   3C
1A 2A 1L - 1B 3A
 
          2L
 
2B 3B        

 

sostegno

professori classi lunedý martedý mercoledý giovedý venerdý sabato
Cacciotti 1D  2, 3F
3F 2F 1D 1D    
    2F 2F 3F 1D
  1D 2F 2F 3F  
  1D 3F      
  3F 2F 3F 1D  
libero
Cavaliere 1E 1G 1H 1 I  3H            
D' Ambrosio 1,3B 3D
3B 3B 3D 3B 3B 1B
3B 3D 3B      
3D 1B 1B      
1B 3D 1B      
1D 3B 3D      
libero
Maltese 1E 2G 2L
2G 2G 2L 2L 1F  
2G 1F 1F      
    2L 1F 1F  
    2G 2G 2G  
  2L 2L 1F 2L  
libero
Messina 1E 1G 1L
    1E 1E 1G 1L
  1E 1E 1E 1G  
1L 1L 1E 1G 1E 1E
1E 1G 1E 1G 1E  
  1G 1E      
libero

 

ed. musicale

professori classi lunedý martedý mercoledý giovedý venerdý sabato
Angelotti sez. A C D
  1D 2C 3D - 1C
1C 1D - 3A 3C 2A
3C - 1A 2D 3A  
      2C 2A 1A
libero
3D 2D        
Botarelli  1, 2H 1, 2I
3F sez. B
       
      1H
1B - 3F 2B
3B      
      1H
2I - 2I 1I
3F 1B - 3B
2B      
1I 2I 1H 1I
2H      
libero
Falzano

1G 1L 1M

 
    1L 1L 1M  
     
    1M 1G 1G  
Romano S. sez. E 1,2F 2G 2L 3I
       
2F 2E - 3I
    3I -
2L   1E  
  2G 1F 3E
2F 2E    
libero
      2L
1F 1E - 3I
    2G -
3E      

 


                a cura del prof. G. Bruno