African Sternocera
S.orissa group

Sternocera orissa Buquet, 1837 (two different var.)

Distribution:
Namibia, Botswana, South Africa, Zambia, Mozambique

Sternocera orissa bertolonii Thomson, 1878

Distribution:
South Africa, Mozambique

Sternocera orissa variabilis Kerremans, 1886

Distribution:
Zaire, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, Rwanda, Zimbabwe, Mozambique, Zambia

Sternocera orissa luctifera Klug, 1855

Distribution:
Angola, Namibia, Botswana, Zambia, Mazambique, Tanzania, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Rwanda, Zaire

Continue with other African Sternocera